Tandvlees

smile

Gezonde tandvlees (gingiva) is van belang voor een goede mondhygiëne.

Als het tandvlees ontstoken is spreekt men van gingivitis. Deze instaat door ophoping van tandplaque en tandsteen rondom de tanden. Het tandvlees zwelt op en wordt rood. Het tandvlees is zeer gevoeling, bij aanraking gaan het bloeden. Door de mondhygiëne nauwgezet te volgen met onze professionele begeleiding kan je deze problemen verhelpen.

In een verder gevorderd stadium kan het kaakbot erdoor worden aangetast, wat verlies van kiezen en tanden tot gevolg kan hebben. Men spreekt dan van parodontitis.

De letterlijke betekenis van Parodontitis is ontsteking (= itis) rondom (= para) de tand (= odont); oftewel de ontsteking van de weefsels rondom de tand.

Het is een bacteriële infectieziekte die ontstaat door ontstoken tandvlees oftewel gingivitis. In een verder gevorderd stadium kan het kaakbot erdoor worden aangetast, wat verlies van kiezen en tanden tot gevolg kan hebben.

Parodontitis te wijten aan de activiteiten van specifieke bacteriën. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen:

De afbraak van bot wordt voornamelijk veroorzaakt door de lichaamseigen afweer tegen de bacteriën. Het bot waarin de tanden zitten wordt door het lichaam afgebroken. In een ver stadium vallen deze tanden eraf.